Talen
Algemene voorwaarden

SurfCarry V.O.F Alkmaar

Op deze pagina wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website (SurfCarry VOF Alkmaar)
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Inhoud van de website

De content is door de SurfCarry met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt SurfCarry geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SurfCarry VOF.

Retourneren

U kunt het online gekochte product binnen 14 werkdagen na ontvangst retourneren. Graag met opgaaf van reden. Neem hiervoor altijd vooraf contact met ons op. Onze voorwaarde is, dat het product indien mogelijk ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Alle transportkosten van uw retourzending zijn volledig voor uw rekening.

Indien een beschadigd of onvolledig geleverd product de reden is voor terugzending, verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen. Met onze 100% service zorgt SurfCarry altijd voor een oplossing.

Producten die speciaal in uw opdracht op maat werden gemaakt en die wij niet standaard op voorraad hebben, worden helaas niet teruggenomen.

Privacy statement 

Door het aanvragen van informatie of het plaatsen van een bestelling worden de persoonsgegevens geregistreerd in de klantenadministratie van SurfCarry VPOF. Op schriftelijk verzoek van de gebruiker of klant zullen de geregistreerde persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, na identificatie. Eventuele door de gebruiker of klant meegedeelde correcties zullen in de administratie worden verwerkt, tenzij correcties onjuist blijken te zijn.

Zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie, verstrekt SurfCarry VOF geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Garantie

SurfCarry VOF geeft een jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. SurfCarry garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij -en/of verzendkosten voor rekening van SurfCarry. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

• bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
• bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
• bij normale slijtage;
• bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein